Ga naar hoofdinhoud
Homepage van vernieuwde www.digitoegankelijk.nl, met een grote foto van drie lachende gezichten, roze blokjes met belangrijke onderwerpen en een blauwe balk met de rest.

Programma DigiToegankelijk

Sinds november 2022 werk ik mee aan het programma DigiToegankelijk TOP. De laatste drie letters staan voor: toezicht- en ondersteuningsprogramma. Het programma werkt voor de…

Lees meer
Deel van een infographic over de Wet MEBV namelijk wat er geregeld moet zijn voor het onderdeel binnenkomend verkeer

Project Pilotgemeenten Wet MEBV

Met dit project, waarvan ik sinds september 2021 de projectleider ben, ontwikkelen we met een paar pilotgemeenten hulpmiddelen om het voor andere gemeenten gemakkelijker te…

Lees meer
Groep mensen met hulpmiddelen, zoals stok en bril

Aanjaagteam digitale toegankelijkheid

In maart 2021 ben ik begonnen als projectleider van het Aanjaagteam digitale toegankelijkheid van VNG. Dit project wordt gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken…

Lees meer
Screenshot van afbeelding website Multatulischool

OBS Multatuli

Van juni 2021 tot en met september 2021 heb ik met een stagiair de website van de Multatulischool aangepast. Bijna 30 pagina's tekst zijn verwijderd,…

Lees meer
Back To Top