Ga naar hoofdinhoud
een afbee;ding gegenereerd door Dall-E waarop je herkenbare items ziet zoals een oog, hersens, een toetsenbord, brailleleesregel, handen en tandwiel, maar er zit geen samenhang in. Kleurtinten zijn grijs, zwart en oranje.
In een steeds digitalere wereld is digitale toegankelijkheid belangrijk. Het is niet alleen een kwestie van fatsoen, maar ook een wettelijke verplichting. Maar hoe krijg je je organisatie mee in het streven naar digitale toegankelijkheid? Hierbij 8 tips die je kunnen helpen om dit belangrijke doel te bereiken.

1. Maak duidelijk voor wie je het doet (eigenlijk iedereen)

Digitale toegankelijkheid gaat niet alleen over mensen met een (tijdelijke) handicap. Het gaat over iedereen. Het gaat over het creëren van digitale ervaringen die voor iedereen bruikbaar zijn, ongeacht hun vaardigheden, hun situatie, leeftijd of technische achtergrond. Begin met het benadrukken van het feit dat digitale toegankelijkheid de gebruikerservaring voor iedereen verbetert, wat resulteert in een bredere doelgroep en een positieve impact op je merk. Laat je team begrijpen welke problemen er ontstaan wanneer je geen digitale toegankelijkheid hebt. Denk aan gemiste kansen, juridische risico’s en mogelijke reputatieschade. Illustratieve voorbeelden van negatieve gevolgen kunnen het besef vergroten dat actie nodig is.

2. Leg uit met welke problemen je gebruikers opzadelt

  • Mensen met visuele beperkingen, zoals blindheid, kleurenblindheid of slechtziendheid, zijn afhankelijk van schermlezers en brailleleesregels om digitale inhoud te begrijpen. Als je website of app niet goed is ontworpen, worden afbeeldingen, video’s en tekst niet correct voorgelezen. Dit kan hen uitsluiten van essentiële informatie, producten of diensten.
  • Personen met auditieve beperkingen vertrouwen op ondertiteling, gebarentaal of transcripties om video- en audiobestanden te begrijpen. Als je geen toegankelijke media aanbiedt, worden zij buitengesloten van de inhoud en boodschappen die je wilt delen.
  • Mensen met motorische beperkingen hebben mogelijk moeite met het bedienen van een muis of het typen op een toetsenbord. Een ontoegankelijke website kan het voor hen bijna onmogelijk maken om te navigeren, formulieren in te vullen of aankopen te doen.
  • Individuen met cognitieve beperkingen, zoals dyslexie of aandachtsstoornissen, hebben mogelijk moeite met het begrijpen van complexe teksten of navigatie. Een ontoegankelijke website kan hun frustratie verhogen en hen ontmoedigen om je site te gebruiken.
  • Personen met neurologische aandoeningen, zoals epilepsie of autisme, kunnen gevoelig zijn voor flikkerende lichten of bewegende inhoud op websites. Het ontbreken van toegankelijkheidsmaatregelen kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

3. Laat collega’s ervaren wat het betekent een (andere) beperking te hebben

Als je collega ervaart hoe het is om een beperking te hebben, en ervaart hoe het is om hele delen van de website niet te kunnen lezen of die mooie nieuwe app niet te kunnen gebruiken, dan leidt dit tot begrip en empathie voor de uitdagingen waarmee mensen met beperkingen dagelijks worden geconfronteerd. Organiseer ook dat je collega’s in gesprek gaan met gebruikers die beperkingen ervaren. Dit bewustwordingsproces helpt bij het in gang zetten van positieve veranderingen, zoals het bevorderen van inclusie, het wegnemen van barrières en het creëren van een meer ondersteunende omgeving.

4. Geef de oplossingen

De oplossingen ‘zitten’ in het toepassen van de WCAG. Pas die dan ook standaard toe. De vier principes van de WCAG helpen je richting te houden en te denken in alternatieven. Bijvoorbeeld goede headings, alt-teksten en kleurcontrast helpen gebruikers met voorleessoftware. Maar misschien moet je de belangrijkste ontoegankelijke PDF-documenten wel in html publiceren. Breng helder in kaart hoe de stappen naar digitale toegankelijkheid van jouw organisatie eruitzien. Laat zien dat het geen onoverkomelijke uitdaging is, maar dat je vandaag al kan beginnen en dat het eerder een serie van verbeteringen is, die kunnen worden ingevoerd om een inclusieve digitale omgeving te creëren. Bedenk en bepaal stappen in gezamenlijkheid met je collega’s en opdrachtnemers met bijvoorbeeld dit spel Optimaal Digitaal.

5. Vertel welke wetgeving is

Benadruk het feit dat er wetten zijn die digitale toegankelijkheid voorschrijven. Afhankelijk van je locatie kunnen er nationale of internationale regelgevingen zijn, zoals het Verdrag handicap, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, het Besluit digitale toegankelijkheid (in de Wet digitale overheid) en de Europese toegankelijkheidsakte. Deze wetgeving is er niet alleen om naleving af te dwingen, maar ook om de belangen van alle gebruikers te beschermen.

6. Kom met data

Maak gebruik van beschikbare data om het belang van digitale toegankelijkheid te benadrukken. Gaat het om de overheid? Toon dan bijvoorbeeld het Dashboard Digitale Toegankelijkheid. Toon ook de vergelijkingen met andere organisaties.

7. Formuleer een digitale strategie

Een goed geformuleerde digitale strategie is essentieel want deze geeft houvast: bij het bepalen welke digitale kanalen nodig zijn, of een website gaat blijven of niet, en bij het bepalen wat je contentstrategie wordt: welke content op welke site? Opruimen of samenvoegen? Natuurlijk geldt hoe overzichtelijker je online ‘presence’ of ‘landschap’, hoe beter voor de klantreis. Maar een rationalisatie helpt ook bij het bepalen wat wél geld mag kosten. Zorg ervoor dat digitale toegankelijkheid integraal onderdeel uitmaakt van deze strategie. Werk aan de informatiehuishouding binnen je organisatie om ervoor te zorgen dat toegankelijkheid vanaf het begin wordt ingebed in alle digitale processen en projecten.

8. Leer van anderen!

Kijk naar succesverhalen van andere organisaties die digitale toegankelijkheid hebben omarmd. Leer van hun ervaringen, obstakels en successen. Het delen van best practices en het leren van anderen kan je organisatie helpen om de juiste koers te volgen. Dit is waarom ik met veel plezier de Roadshows DigiToegankelijk mede-organiseer!

Digitale toegankelijkheid is niet alleen een verplichting, maar ook een kans om je organisatie te versterken en te laten groeien. Door de bovenstaande tips te volgen en het bewustzijn binnen je organisatie te vergroten, kun je stappen zetten in de richting van een inclusieve digitale wereld waarin iedereen kan deelnemen en profiteren.

Noot:

Deze blogpost is een uitwerking van een LinkedIn-post waarin ik vertelde over zeven stappen die ik had toegelicht bij een bijeenkomst van het Noordelijk Netwerk. Ik had dit mondeling gedaan met paar slides. Ik heb de bullets uit mijn LinkedIn post laten uitwerken door Chat GPT en zelf eindredactie gedaan. De afbeelding is gegenereerd door Dall-E. Het is ‘ons’ niet gelukt er een echte infographic van te maken. Daar had ik meer tijd voor moeten nemen denk ik. Ik laat het nu even bij deze toch best mooie impressie van digitale toegankelijkheid. Laat mij weten wat je van deze blog vindt! 

De derde tip heb ik toegevoegd met dank aan een opmerking van een ‘human’ vakgenoot Patricia Bolink. Zij schreef: ‘De organisatie krijg je ook mee door zelf te ervaren wat het betekent om een beperking te hebben. En in gesprek te gaan met gebruikers.’ Ik heb aan ChatGPT gevraagd om wat uitwerking en daar zelf weer eindredactie op gedaan. 

Delen
Back To Top