Ga naar hoofdinhoud
Staatssecretaris Raymond Knops

Digitaaltoegankelijk.nl heeft een heldere samenvatting gepubliceerd van de Voortgangsbrief Digitale Inclusie die staatssecretaris Knops naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Knops benoemt een aantal verbeteringen, zoals Gebruiker Centraal; een netwerk van deskundigen dat werkt aan de verbetering van online dienstverlening vanuit het perspectief van de gebruiker. Ook prijst hij de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die met subsidie van de overheid een aanjaagteam digitale toegankelijkheid heeft opgezet. Dat team informeert bestuurders, raadsleden en softwareleveranciers over de noodzaak van toegankelijkheid en begrijpelijkheid van websites en apps. (…) Er is veel activiteit rondom digitale toegankelijkheid en er zijn zeker verbeteringen te zien, maar we zijn er nog niet. De samenleving moet meer doordrongen worden van het belang van dit thema. Knops: “Door deze inspanningen kunnen meer mensen met een functiebeperking steeds zelfstandiger opereren. De afhankelijkheid van anderen wordt daardoor verminderd en het zelfbeeld wordt beter.” 

Genoeg te doen dus in het nieuwe jaar! Ik wens iedereen veel kracht en wijsheid toe voor een duidelijk en toegankelijk 2022!

 

Delen
Back To Top